Omtyckt – eller bara populär?

Text:

Bild: Unsplash

Äkta omtyckthet ökar välmåendet. Till skillnad från likes på sociala medier kommer omtycktheten från vår relation med oss själva. I boken med samma namn förklarar Lars-Johan Åge hur vi når superkraften omtyckthet, tycker om oss själva och blir mer omtyckta av andra.

1. Kickar

Vår hjärna är konstruerad att söka belöningar. Hur vi använder sociala medier avgör om effekterna blir posi­tiva eller negativa. Problemet är att vi omedvetet jämför oss med andra – ofta till vår egen nackdel. Medvetna jämförelser kan utveckla oss. 

2. Flyktighet

Vi motiveras av både yttre och inre faktorer. Sökande efter de yttre, som popularitet, minskar ofta den upplevda lyckan. Popularitet kan snabbt försvinna, vilket innebär att vi tappar i självständighet för att vidmakthålla populariteten.

3. Var äkta, postitiv och relevant

Dagens sam­hälle har en nätverksstruktur som gör omtyckt­hetens positiva effekter mer aktuella än tidigare. Nästan alla våra behov, och hur de uppfylls, påverkas av vårt sociala kapi­tal. Äkthet, positivitet och relevans är byggstenarna i denna omtyckthet: 

● Att vara äkta innebär att balan­serat uttrycka själv­kännedom och uppriktighet. 

● Sann positivitet är att acceptera och ha ett öppet förhållningssätt till sina känslor, och inte omedvetet förstora det negativa. 

● Att vara relevant innebär att skapa värde för andra genom att uttrycka äkthet och sann positivitet i sitt agerande. 

Omtyckt – superkraften i att vara äkta, positiv och relevant av Lars-Johan Åge ges ut av förlaget Volante.