500 år med Luther

Text:


DEN UNDERGIVNE
Lydnad och plikt
I Flykten från friheten skriver psykoanalytikern Erich Fromm att Luther visserligen befriade människan från kyrkans auktoritet, men att vägen till frälsning (enligt Luther) gick via människans totala underkastelse under Gud. Och som gift man agerade Luther själv gärna toffelhjälte. I sina brev till hustrun Katharina spelar han undergiven och tilltalar henne ”herr Käthe”.

REBELLEN
Antiauktoritär individualist
Att resa sig mot påven och en auktoritär kyrka, och att framhärda i kritiken även efter att man blivit bannlyst och fredlös, kräver ett visst mått av mod – och en stor övertygelse om att man gör det rätta. En stark självkänsla och en för sin samtid ovanligt stor tro på individen präglade Martin Luther. Han revolterade inte bara mot påven, utan också mot sin egen far. I stället för att fortsätta med juridikstudierna (som hans far önskade) blev han munk.

ARBETSMYRAN
Att ha honom på axeln
Martin Luther är en av historiens mest produktiva författare. Han behövde endast elva veckor för att översätta hela Nya testamentet. Det är väl den Luther vi refererar till när vi säger att någon ”har en Luther på axeln”, när de är plikttrogna och arbetsamma.

DEN ÅNGESTRIDNE
Oron som motor
I biografin Martin Luther: Renegade and prophet (Random House 2017) gjuter historikern Lyndal Roper liv i Luther. I linje med det psykodynamiska perspektivet kartlägger hon hans relation till föräldrarna och uppväxten i gruvstaden Mansfeld noggrant. Roper visar att Luther i hela sitt liv drevs av oro och ångest – som ung munk följde han slaviskt klosterföreskrifterna, som äldre akademiker och reformator utgör de bränsle till hans stora arbetskapacitet.

ANTISEMITEN
Den del det talas mindre om
”Varken reformationsåret 2017 eller andra tillfällen får bli ett naivt hyllande av Martin Luther som person”, skriver Svenska kyrkan på sin hemsida. Anledningen: Martin Luther var en brinnande antisemit. I sin vedervärdiga hatskrift, Om judarna och deras lögner, från 1543 uppmanar Luther makthavarna att bränna judarnas synagogor, införa handelsförbud för judar samt sätta dem i tvångsarbete.
Mats Almegård är frilansjournalist. Texten om Luther publicerades först i Modern Psykologi 10/2017: Pappersutgåva | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes) | Prenumerera