Hajar utan belöning

Text:

Bild: Chase Baker, Unsplash

Hajar som inte får tag på ett byte som de känner doften av i vattnet förlorar sin jaktinstinkt, visar en ny studie som publicerats i tidskriften Animal behaviour. Forskare vid Flinders university i Adelaide i Australien delade in Port Jacksonhajar i tre olika grupper. Den första fick alltid mat då hajarna kände doften av ett byte i vattnet. Den andra gruppen blev belönad med mat varannan dag. Den tredje gruppen fick ingen utdelning alls då hajarna kände doften av mat i vattnet.

Gruppen som alltid fick utdelning blev snabbare och bättre på att nå sitt byte. De som däremot aldrig fick fatt i sitt byte upphörde med sin naturliga respons att jaga då de kände doften av mat. Dessa hajar slutade helt upp att simma från sin utgångsposition, troligen eftersom de lärde sig att det bara var slöseri med kraft och tid att försöka fånga ett byte.

Forskarna konstaterar att hajarnas naturliga beteende alltså kunde förändras – både om de alltid fick utdelning, vilket gjorde dem snabbare, och om de aldrig fick utdelning. I ett nästa steg vill forskarna nu undersöka hur hajar påverkas av turism. Ofta lockas nämligen hajar till båtar av dofter ‒ så att turisterna ska kunna få en glimt av hajarna. Men eftersom de inte får någon föda, så kanske deras respons ändras. Forskarna avser att undersöka om detta även gäller för andra hajarter som exempelvis vithaj.