10 smarta år med Iphone

Text:


Personligt
Android vs. Iphone
I en ny studie baserad på enkätsvar från 500 användare konstaterar brittiska psykologiforskare bland annat att Iphone-användare är mer intresserade av telefonen som statusmarkör medan Android-användare är mindre intresserade av pengar och status – och är ärligare!
Phubbing
När mobilen är viktigast
Av engelskans phone, telefon, och snub, att nonchalera, kommer ordet phubbing. Verbet syftar på när man i en social situation tittar på sin mobiltelefon i stället för att ge personen man pratar med uppmärksamhet. Studier visar att ju mer phubbing, desto mer missnöje i parrelationen. Men om phubbingen är det som orsakar dålig stämning eller om beteendet är ett resultat av en redan dålig relation vet forskarna inte.
Offlinerädsla
Inte utan min telefon
Rädsla för att vara utan sin mobiltelefon kallas nomofobi. Relaterade tillstånd är FOMO, som står för fear of missing out, och det senaste, FOBO, fear of being offline. Samtliga manifesteras som oro och oförmåga att koncentrera sig på det som sker här och nu, eftersom tankarna hela tiden vandrar till mobilen man inte har med sig.
Ny mobil viktigt
Vi glömmer att jämföra
Jämförelser är avgörande när vi köper nya produkter. Eller? När 1 000 personer fick välja mellan sin befintliga mobil eller en uppgraderad variant, valde majoriteten den nya – även om den inte hade några nya funk­tioner utan var helt lik den gamla. Detta trots att 95 procent tidigare sagt att jämförelse mellan produkter är viktigt. Forskarna kallar feno­menet för comparison neglect.
Som en skock får
Följer trenden slaviskt
För ett par år sedan svarade tre av fem personer i en undersökning av 2 000 Iphone-användare att de kände en ”blind lojalitet” med märket Apple. Dessa trogna fans kallas ibland för iSheep, vilket anspelar på det grupptänkande som förmodas ligga bakom lojaliteten och gör att de, likt en skock aningslösa får, följer och köper alla nya produkter.
Karin Skagerbergs artikel publicerades först i Modern Psykologi 1/2017: Pappersutgåva | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes) | Prenumerera