Brain freeze!

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

Du har nog varit med om det: att du får jätteont i huvudet i en mycket kort stund precis när du ätit eller druckit något riktigt kallt. ”Glasshuvudvärken” känns som om hjärnan fryser till is och ger intensiv, kortvarig smärta i pannan eller bakom ögonen – men har egentligen att göra med det som sker i din mun.

Glasshuvudvärk beror troligen på att kylan påverkar nerver i gommen, speciellt den så kallade trillingnerven, nervus trigeminus, som är en tredelad nerv som tar emot känselintryck från munnen, ansiktet och hjärnhinnorna. Att smärtcentret som kontrollerar svalg och panna ligger nära varandra, kan bidra till en feltolkning som gör att vi upplever kylan som smärta och att denna verkar komma från huvudet i stället för munnen. Men mer exakt hur fenomenet glasshuvudvärk fungerar, vet inte forskarna.

Kärt Barn

På engelska benämns glasshuvudvärk ibland sphenopalatine ganglio neuralgia, där neuralgi betyder nervsmärta och sphenopalatine ganglion är en ansamling av nervcellskroppar snett nedanför tinningen. Förr trodde man att huvudvärken hade med detta ganglion att göra, men en modernare uppfattning är att det i anslutning till detta finns känselnerver som hör till trillingnerven.

Ta det lugnt!

Det kan hjälpa att trycka tungan mot gommen för att värma upp munnen, men det bästa och enklaste sättet att slippa glasshuvudvärk är också det svåraste: ät långsamt.

Hur vanligt?

Man vet inte hur vanligt glasshuvudvärk är (delvis för att så få söker vård för det). Olika studier rapporterar olika förekomst. Från en tredjedel till hälften av alla människor verkar ha upplevt fenomenet.