Sömnbrist gör oss anti

Text:

Bild: Debashis Rc Biswas, Unsplash

Sömnbrist gör att vi uppfattar andra på ett mer negativt sätt. I alla fall verkar det vara så hos unga vuxna. När forskare vid Uppsala universitet genomförde ett experiment med 45 unga män och kvinnor i 25-årsåldern konstaterade de att deltagarna, när de led av sömnbrist, uppfattade arga ansikten som mindre trovärdiga, och neutrala och rädda ansikten som mindre attraktiva. I experimentet användes eyetracking, en sensorteknologi som kan läsa av vad en person tittar på i realtid. Att kunna läsa av andras ansiktsuttryck är avgörande för att förstå och sätta sig in i hur andra människor känner – och att denna förmåga verkar påverkas negativt av sömnbrist kan leda till att man läser av andras sinnesstämningar fel, menar forskarna bakom studien.