Tv-serier mot ensamhet

Så kan karaktärer i Game of Thrones hjälpa

Text:

Bild: Helen Sloan/HBO/TT

De flesta av oss har väl en favoritkaraktär i en bok eller en film, och kanske har relationen till karaktären gjort det svårt att lägga ifrån sig boken. Men för människor som känner sig ensamma är den känslan extra stark. Så stark att de till och med ser på fiktiva karaktärer som nära vänner.

Det menar i alla fall de amerikanska forskarna bakom en studie där 19 Game of Thrones-fans varit försökspersoner. När studien genomfördes var den sjunde säsongen av den populära tv-serien igång i USA. Försökspersonerna fick fylla i enkäter för att mäta hur ensamma de var och fick därefter i uppgift att tänka på dels nio karaktärer i Game of Thrones, dels på nio bekanta verkliga personer. Forskarna studerade personernas hjärnaktivitet under uppgiften med hjälp av magnetkamera. I sin analys av hjärnavbildningen fokuserade forskarna på mediala prefrontalcortex (mPFC), vars aktivitet bland annat kopplats ihop med tankar på oss själva och tankar på andra människor. Hos de minst ensamma försökspersonerna observerades två olika typer av aktivitet i mPFC – en typ när de tänkte på riktiga personer och en annan typ av aktivitet när de tänkte på de fiktiva karaktärerna.

Hos de mer ensamma försökspersonerna var gränsen inte lika tydlig utan samma typ av aktivitet observerades oavsett vem de tänkte på. Den typ av aktivitet som noterades när försöksdeltagarna tänkte på sig själva var mer lik den aktivitet som observerades när de tänkte på en vän – men även den skillnaden var mindre hos de ensamma deltagarna. Resultaten kan peka på att ensamma personer har en tendens att inkorporera fiktiva karaktärer mer i den egna identiteten, menar forskarna.