Sömnen påverkar hur gammal du känner dig

Text:

Bild: Istockphoto

Sömnen påverkar hur gamla vi känner oss. Att känna sig extremt alert var relaterat till att känna sig fyra år yngre än sin faktiska ålder, medan extrem sömnighet var relaterat till att känna sig sex år äldre än sin faktiska ålder, konstateras i en studie från forskare vid Stockholms universitet. I den första studien fick 429 personer svara på frågor om hur gamla de kände sig, hur många dagar den senaste månaden som de inte hade fått tillräckligt med sömn, och hur sömniga de var. För varje natt med otillräcklig sömn under den senaste månaden kände sig deltagarna i genomsnitt 0,23 år äldre.

I en andra studie undersöktes hur sömnbrist påverkade hur gammal man känner sig. Här fick 186 deltagare minska sin sömn till endast fyra timmar per natt under två nätter. Vid ett annat tillfälle fick de sova ut ordentligt under två nätter, med nio timmar i sängen varje natt. Studien har publicerats i Proceedings of the Royal Society B.