Så snabbt skapas en vana

Text:

Bild: Istockphoto

Du kanske har hört att det tar 21 dagar att skapa en ny vana. Den siffran är ganska spridd, men bygger inte på någon välkänd forskning.

Enligt en ny studie – där forskarna använt maskininlärning, där en dator alltså själv lär sig att förstå och hantera stora mängder data – för att studera hur lång tid det tog för människor att skapa nya vanor. Resultatet visar att det varierar mycket och beror på vilken typ av vana man har att göra med.

Försökspersonerna i studierna var dels över 30 000 gymbesökare vars träning kartlades för att se hur lång tid det tog dem att få in vanan att gå och träna, dels över 3000 sjukhusanställda hos vilka vanan att tvätta händerna bättre studerades under 100 skift. Vad gällde den senare gruppen, så tog det i genomsnitt några veckor att få in handtvätts-rutinen, medan det för gymbesökarna i snitt tog sex månader att få in vanan att träna. Många faktorer verkar bidra; till exempel spelade det stor roll för gymmarna när de tränat senast – ett långt uppehåll minskade sannolikheten att ta sig till gymmet.

Studien har publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, där forskarna menar att studien är ett bra exempel på att det inte finns något magiskt antal dagar för att forma en vana.