Vanans makt är större än du tror

ändra vanor kaffedrickande

Text:

Bild: Istockphoto

När vi vill ändra ett beteende vi har, är kanske inte motivationsbrist det största problemet, utan att vanor är så oerhört svåra att bryta. Så verkade det i alla fall vara för de 100 kaffeälskande amerikanska studenter som medverkade i en studie publicerad i Psychological Science.

Temat var alltså kaffedrickande och försökspersonerna ombads uppskatta hur mycket deras kaffedrickande påverkades av vana och hur mycket som påverkades av trötthet – vilket sedan jämfördes med hur deras kaffedrickarbeteende faktiskt såg ut under en vecka.

I motsats till vad de flesta av studenterna inledningsvis uppgivit som skäl till kaffedrickande – att de var trötta – så verkade de flesta av deras kaffekoppar snarast intas för att de var vana vid det, inte för att de egentligen var sugna eller behövde det för att de var trötta.

Forskarna menar att beteendet kan appliceras på nästan alla vanor och att det skulle vara bra att vara medveten om dessa samt hur stark vanans makt är, när man försöker förändra ett beteende.