Så påverkar TikTok psyket

Text:

Bild: Unsplash

I tidskriften Cyberpsychology, Behavior and Social Networking har amerikanska forskare publicerat en studie som undersökt kopplingen mellan användandet av Tiktok och Instagram och välbefinnande. Forskarna har tillfrågat 420 unga amerikaner om deras upplevelser av att använda sociala medier, och hur dessa påverkar deras välmående. Fem olika typer av användande konstateras i studien: fokuserad uppmärksamhet, njutning, nyfikenhet, telepresence (en stark inlevelse i sociala medier-världen) och time disortion (en känsla av att tiden upphör).
Forskarna konstaterar att det är det de kallar telepresence som är den mest problematiska känslan i sammanhanget – en känsla av att slukas upp av sociala medier. Mycket sådana här känslor var kopplat till sämre välmående i form av ångest, fomo och koncentrationssvårigheter. I studien uppgav 28 procent av Instagramanvändarna och 24 procent av Tik Tok-användarna att de hade denna typ av känslor och användning.