Paus från sociala medier ger bättre kroppsuppfattning

Text:

Bild: Istockphoto

I en studie publicerad i tidningen Body Image visar att en paus från sociala medier kan ha positiv påverkan på unga tjejers kroppsuppfattning. I studien, som gjorts vid York University i Kanada, ombads 66 kvinnliga forskarstudenter att ta en paus från sociala medier i syfte att studera just deras förhållningssätt till den egna kroppen. Studien gjordes mot bakgrund av att allt mer forskning pekar på jämförelser i sociala medier som en bidragande faktor till sämre psykiskt mående och sämre relation till den egna kroppen. Hälften av försökspersonerna fick fortsätta med sin användning av sociala medier som vanligt, medan den andra hälften i en vecka fick sluta använda Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok och andra sociala medier helt. Deras mående och förhållande till den egna kroppen mättes före och efter. Gruppen som avstått sociala medier mådde signifikant bättre efter en vecka. Forskarna bakom studien menar att detta dels beror på att kvinnorna jämförde sig mindre med andra när de inte hade sociala medier till hands, dels på att de ersätta slöscrollande med mer meningsfulla sociala aktiviteter som också fick dem att må bra.