Gilla eller inte på Instagram?

Text:

Bild: Istockphoto

Varför trycker du på det lilla hjärtat och gillar någons inlägg på Instagram?

Enligt forskare vid University of Bath har det mest att göra med vilken relation du har till personen som lagt upp bilden – är det en nära vän tenderar vi att gilla det mesta den personen lägger upp, oavsett innehåll. Det har också delvis att göra med att vi, när vi får en ”like” är mer benägna att återgälda handlingen, men det verkar mest gälla människor vi är bekanta med eller känner ytligt.

Detta konstateras i en studie där forskarna lät 201 deltagare från Storbritannien, USA, Australien, Irland och Kanada använda en slags Instagram-simulation med olika kontexter och bekantskaper där de fick välja om de skulle trycka gilla på någon annans inlägg.

De allra flesta gillade sina nära vänners inlägg oavsett innehåll och oavsett om vännen ifråga hade gillat deras inlägg. Vad gällde ytliga bekantskaper däremot, verkade en slags ömsesidighet och känsla av gengäld snarare råda: man gillade ett inlägg när den andra personen gillat ens eget.

Forskarna menar att entusiasmen och bekräftelsen vi får av en ”like” är en stark drivkraft för att gilla den andra personens inlägg i gengäld men att nära vänner behöver inte den typen av bekräftelse, utan då är det snarare deras grundläggande anknytning som gör att de gillar varandras inlägg. För ytliga bekantskaper är situationen annorlunda eftersom ytliga vänner inte känner samma sociala skyldigheter gentemot varandra utan då i stället alltså verkar spegla varandras beteenden. Studien har publicerats i Journal of Computer-Mediated Communication.