Hur vanligt är spindelfobi?

Text:

Bild: Istockphoto

Bara cirka 4 procent av de runt 45,000 kända arter av spindlar i världen, är potentiellt farliga för människor. Ändå är det en av de vanligaste fobierna.

I en studie publicerad i tidskriften Current Biology, har 60 forskare gått igenom material på internet som mellan 2010 och 2020 rapporterat om spindlar och när dessa varit i kontakt med människor. Berättelserna analyserades utifrån kvalitet (huruvida de innehöll faktafel om spindlarna i fråga) samt utifrån hur sensationella de var.

Nästan hälften av rapporteringarna om spindlar visade sig innehålla faktafel vad gällde vilken typ av spindel som påträffats samt huruvida en person verkligen blivit biten av en spindeln eller inte.

Över 40 procent av rapporteringarna om spindlar innehöll också ett sensationellt språk och tilltal, konstaterar spindelexperterna, som menar att medierapporteringen om spindlar kan bidra till onödig och ökad rädsla hos allmänheten.