Adhd + demens = sant

Text: Redaktionen

Bild: Barbara Krafft

Risken för demens är större för föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med adhd, än för dem med barn och barnbarn utan adhd. Detta visar en studie vid Karolinska institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & dementia. Studien omfattar mer än två miljoner personer födda i Sverige mellan 1980 och 2001. Drygt 3,2 procent av dessa hade en adhd-diagnos. 

Föräldrar till personer med adhd hade 34 procents högre risk för demens än föräldrar till personer utan adhd.