7 viktiga frågor att ställa dig själv

Så vet du om du har ro i sinnet

Text:

Bild: Istockphoto

En studie med över 700 försökspersoner från både USA och Finland undersökte hur människor hanterade sina känslor och hur mycket sinnesro de ansåg sig ha. Forskarna bakom studien beskrev sinnesro,  peace of mind, som: ”närvaro av känslan av inre ro, stabilitet, nöjdhet och bekvämlighet – och avsaknad av ångest och oro”. De ställde deltagarna sju frågor och ju högre resultat, desto mer sinnesro ― och desto bättre var de på att reglera sitt känsloliv. Kanske kan du använda frågorna för att testa din egen sinnesro?

1. Mitt sinne är fritt och i ro.

2. Jag känner mig nöjd och bekväm med mig själv i mitt dagliga liv.

3. Min livsstil ger mig känslor av lugn och stabilitet.

4. Jag har ett harmoniskt sinne.

5. Det är svårt för mig att komma till ro. (–)

6. Sättet jag lever ger mig en känsla av lugn och komfort.

7. Jag känner mig orolig och har ångest. (–)

Påståendena markerade med (–) är omvänt kodade, och innebär alltså låg nivå av sinnesro. Studien har publicerats i tidskriften Personality and Individual Differences.