Mästerverket före fallet

Text:


Galet geni?
Så säger forskningen

Psykiatern och forskaren Simon Kyaga har både arbetat med patienter som har konstnärliga yrken och lett banbrytande studier om kopplingen mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Där har han sett att både bipolära och schizofrena är överrepresenterade bland kreativa yrken, även om deras nära släktingar ännu oftare lyckas med konstnärliga karriärer. ”Det ligger i linje med en tidigare teori om att psykiatriska symtom till en viss gräns leder till ökad kreativitet och att kreativiteten sedan, vid alltför kraftiga symtom, i stället minskar”, skrev han i Modern Psykologi 2/2012.
Terapeutens fånge:
Så styrdes han av Eugene Landy
Under många år styrdes Brian Wilsons liv av psyko­terapeuten Eugene Landy, som både kontrollerade hans medicinering, hans vardag – dygnet runt – och hans ekonomi. Periodvis fick Eugene Landy till och med 25 procent av upphovsrättspengarna från Brian Wilsons låtkatalog och stod även som medkompositör på Beach Boys album från 1985. Efter att Brian Wilsons familj stämt Eugene Landy fick han kontaktförbud
år 1992.
Schizoaffektiv:
Då fick Brian Wilson sin diagnos
Ända sedan 1960-talet har Brian Wilson haft dagliga, fientliga rösthallu­cinationer. Enligt honom själv började rösterna komma någon vecka efter ett psykedeliskt drogrus. Av terapeuten Eugene Landy fick han diagnosen paranoid schizofreni, men först på 1990-talet fick han den av allt att döma mer korrekta diagnosen schizoaffektiv störning. Det är en sjukdom där schizofrena symtom kombineras med bipolära svängningar. De läkare vid University of California, LA, som behandlade honom då slog fast att den medicinering som Brian Wilson fått av Eugene Landy gjort mer skada än Wilsons omfattande drogmissbruk.
Kärlek & nåd:
Följ Brian Wilson på film
I spelfilmen Love & Mercy från 2015 spelar Paul Dano den unge Brian Wilson under det kreativa crescendo som ledde fram till mästerverket Pet sounds. John Cusack gestaltar 1980-talets Brian Wilson då han träffar sin blivande fru Melinda Ledbetter, spelad av Elizabeth Banks, som kämpar för att få loss honom ur tera­peuten Eugene Landys klor.
Den här artikeln publicerades först i Modern Psykologi 5/2016: Pappersutgåva | För skärm.
Lyssna på Pet sounds här:
[spotify id=”spotify%3Aalbum%3A6GphKx2QAPRoVGWE9D7ou8″ width=”300″ height=”380″ /]