Relationen viktigast i psykeledisk terapi

Text:

Bild: Istockphoto

Effekter av psykedelika i terapi diskuteras flitigt och visar på lovande resultat vid bland annat depression. I en ny studie studeras vad som verkar vara en viktig faktor för att dessa terapier ska vara framgångsrika, nämligen relationen mellan den assisterande terapeuten och patienten, ofta kallat terapeutisk allians. De amerikanska forskarna vid Ohio State University College of Medicine analyserade data från 2021 där psilocybin kombinerat med psykoterapi haft en positiv effekt vid behandling av depression.

Datan inkluderade patienternas egna upplevelser av behandlingen med psilocybin samt hur de uppfattat relationen till terapeuten. Resultaten visar att ju bättre relationen patienten hade till terapeuten, desto bättre effekt hade behandlingen på depressionen. Studien har publicerats i PLOS ONE.