Det goda skvallret?

Text:

Bild: Istockphoto

På jobbet skvallrar vi mest om hur väl våra kolleger samarbetar och hur kompetenta, trovärdiga och trevliga de är. Det konstaterar forskare i Philosophical Transactions. Gästredaktör för tidskriften var Károly Takács, som forskar om skvaller vid institutet för analytisk sociologi på Linköpings universitet.

– Inom forskningen definierar vi skvaller som ett informationsutbyte mellan individer, om en person som inte är där. Det har alltså inte den negativa innebörd som man vanligen förknippar med ordet – innehållet kan vara både neutralt och positivt, säger han.

Att tala om en tredje person som inte är där ger en känsla av samhörighet och har evolutionsmässigt haft en viktig sammanbindande funktion. Men nu har lägerelden bytts mot kaffemaskinen.

–Det informella pratet är viktigt på en arbetsplats. För att vi ska kunna samarbeta måste vi bygga förtroende för varandra och det gör vi genom att skvallra, säger Károly Takács och påpekar att det kan få som bieffekt att vi arbetar bättre – ingen vill ju att kollegerna ska skvallra om att man inte gör sitt jobb!