Psykiska besvär efter covid-19

Text:

Bild: Istockphoto

När forskare vid University of São Paulo i Brasilien undersökte 425 tidigare covid-patienter, såg de att över hälften rapporterade kognitiva problem. Deltagarna undersöktes 6–9 månader efter att de skrivits ut från sjukhuset.

Personerna fick göra kognitiva tester, intervjuer med en psykiater samt fylla i standardiserade formulär. Förekomsten av ”vanliga psykiska besvär”, som ångest och extrem trötthet, konstaterades hos 32,2 procent av de tidigare covid-patienterna, jämfört med tidigare siffror på 26,8 procent hos den brasilianska befolkningen i stort.