Kbt kan behandla sexmissbruk

Text:

Bild: Istockphoto

Flera forskningsrapporter har visat att hypersexualitet har samband med höga halter av hormonet oxytocin. En ny studie, utförd av forskare vid Umeå universitet, Karolinska institutet och universitetet i Nicosia på Cypern, visar att det går att få ner de höga hormonhalterna med hjälp av kognitiv beteendeterapi, kbt.

I studien har forskarna analyserat oxytocinhalterna i blodet hos 64 män som sökt vård för hypersexualitet, och jämfört dessa med en referensgrupp bestående av 38 män i samma ålder. Männen med hypersexualitet hade nästan dubbelt så höga nivåer av oxytocin som männen i referensgruppen. 30 av de hypersexuella männen fick sedan gå ett program med kbt i grupp. Efter slutförd behandling kunde forskarna se en tydlig minskning av dessa mäns oxytocin-nivåer.