Digital kbt hjälper vid självskada

Text:

Bild: Istockphoto

Internetbehandling kan vara effektivt mot självskadebeteende hos unga, visar en ny svensk studie. Det som utvärderats är IERITA, Internet-delivered Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, där idén är att minska självskadebeteende genom att förbättra förmågan att hantera och reglera känslor på mer funktionella sätt. I studien deltog 166 ungdomar, 13–17 år och IERITA minskade självskadeepisoder och destruktiva beteenden med 82 procent, jämfört med 47 procent vid enbart reguljär vård.