Självbehärskning – så växer den fram

Text:

Bild: Istockphoto

Att kunna styra impulser och behärska sig är förmågor som växer fram under barndomen. Att vi som barn i 3-4-årsåldern utvecklar förmågan att hindra oss från att agera på varje impuls, vet vi, men exakt hur denna utveckling sker i hjärnan är inte helt klarlagt.

Förmågan till självbehärskning har bland annat kopplats till områden i hjärnan som kallas för cognitive control network. Dessa områden har psyko­lingvister från Max Planck-institutet i Tyskland fokuserat på när de genom att använda magnetkamera för hjärnavbildning jämfört tre- och fyraåringars självbehärskning och hur denna kan kopplas till förändringar i cognitive control network.

Barnen uppmanades att följa instruktioner från en docka men att ignorera en annans. Barnen fick göra en variant av det klassiska marshmallow-testet, där de fick godis placerat framför sig och fick veta att om de inte åt det nu, så fick de mer godis senare.

Fyraåringarna klarade uppgiften bättre än treåringarna och de barn med bättre självbehärskning hade starkare kopplingar mellan de kortikala områden som ingår i cognitive control network. De olika typerna av självbehärskning var enligt forskarna kopplade till mognad i olika regioner av nätverket.