Så jobbigt att se sig själv!

Text:

Bild: Istockphoto

De digitala sammankomsterna ökade markant under pandemin, och de flesta av oss har vid det här laget blivit mer vana att se andra – och oss själva – på skärmen.

Men ju mer vi under dessa samtal stirrar på oss själva, desto sämre mår vi. Och ännu värre blir det om alkohol är inblandat.

I en studie publicerad i Clinical psychological science fick 246 deltagare ha videosamtal medan deras ögonrörelser studerades. Vissa av försökspersonerna fick dricka alkoholhaltig dryck under samtalet, medan andra fick ett alkoholfritt alternativ. De fick både före och efter videosamtalet svara på frågor om hur de mådde.

De allra flesta tittade mer på sin samtalspartner än på sig själva under samtalet – men ju mer personerna tittade på sig själva, desto sämre rapporterade de att de mådde efteråt – även om de sagt att de varit på gott humör innan samtalet. De deltagare som drack alkohol kollade dessutom ännu mer på sig själva – så alkoholens påstådda effekt som socialt smörjmedel kan i just den här studien sägas ha uteblivit.