Lönen som gör dig sjuk

Text:

Bild: Istockphoto

I Sverige har prestationsbaserade lönesystem ökat under senare år – och också kollektivavtalsreglerats för många yrkeskategorier. Att bli belönad efter arbetsinsats har därmed alltmer etablerat sig vid sidan av traditionella metoder, som att belöna arbete baserat på anställningstid. Tanken sägs ofta vara att motivera den anställda att arbeta effektivare. Men en ny avhandling från psykologiska institutionen på Stockholms universitet visar nu att detta samband är svagt. Anställda med prestationsbaserad lön är exempelvis mer benägna att säga upp sig, och om lönen är låg från början leder det prestationsbaserade lönesystemet snarare till psykisk ohälsa. Det visar de enkätsvar som redovisas i avhandlingen.