Möt en främlings blick! Noreena Hertz om ensamhetens århundrade.

Text:

Bild: Marc Nolte

Ensamhet har blivit ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Situationen förvärrades i och med covid-19-pandemin och de restriktioner och nedstängningar som följt i dess spår. Att ensamhet påverkar både vår fysiska och psykiska hälsa är i dag allmänt känt. Men vad kan vi göra för att förhindra att allt mer människor blir deprimerade, känner ångest eller till och med tar livet av sig – för att de är ensamma? Den frågan försöker den brittiska ekonomen Noreena Hertz besvara i sin nya bok Ensamhetens århundrade. Så återtar vi känslan av att höra ihop i en splittrad värld.

– Det finns hopp! Jag vill gärna betona det, för det är lätt att det känns dystert när man betraktar ensamheten som fenomen, säger Noreena Hertz.

Hon känner till att Sverige är ett land där många lever ensamma.

– Men ni i Sverige är inte ensamma om att vara ensamma! 40 procent av världens kontorsarbetare uppger att de känner sig ensamma. Det är en global fråga, säger Noreena Hertz.

I sin bok beskriver Noreena Hertz både effekterna av den ökade ensamheten, som att det går att hyra vänner i USA, men också vilka tänkbara förklaringar som finns till varför det blivit som det blivit.

– Det eskalerade under 1980-talet, under nyliberalismen, som fokuserade på individen och förkunnade att ”ensam är stark”.

På ett samhälleligt plan tycker hon att storstäder måste bli bättre på att skapa ytor där människor kan träffas och umgås. Hon nämner Barcelona som ett föredöme. Där har politikerna skapat kvarter där biltrafik är förbjuden och där det inrättas platser som ska underlätta för sociala möten.

– Jag vill se fler sådana initiativ. I dag vet vi att ensamhet ger högre risk för hjärtattack, stroke och demens. Även kortare perioder av ensamhet påverkar vår livslängd negativt.

Men hon vill inte måla upp en dyster bild, utan ger enkla tips till vad som kan göras, även på individuell nivå.

– Lägg ifrån dig din smartphone, möt en främlings blick, le mot någon. Det finns vetenskapliga studier som bevisar att en halv minuts småprat med baristan på kaféet gör att ensamhetskänslorna minskar rejält. Gå till butiker och bibliotek. Var vänlig. Då kan vi göra världen mindre ensam, säger Noreena Hertz.

Noreena Hertz bok Ensamhetens århundrade. Så återtar vi känslan av att höra ihop i en splittrad värld ges ut av Natur & Kultur.