Kreativ och galen? Simon Kyaga har hittat det sjuka sambandet.

Text:

Bild: Karolinska institutet

Myten om den galna men kreativa författaren, konstnären eller musikern är troligen lika gammal som litteratur-, konst- eller musikhistorien. Men hur är det, stämmer den? För några år sedan undersökte forskare vid Karolinska institutet om det fanns ett samband mellan kreativa yrken och bipolaritet, schizofreni, autism och adhd, genom att gå igenom stora befolkningsregister.

– Våra resultat bekräftade sambandet, säger psykiatern Simon Kyaga, som var en av forskarna bakom studierna.

Nu har Simon Kyaga tillsammans med journalisten (och tidigare chefredaktören för Modern Psykologi) Jonas Mattsson skrivit boken Ekvilibrium där de pedagogiskt visar på vilka sätt kreativitet hänger samman med psykisk sjukdom och neuropsykiatrisk diagnostik. Även om patienter uppvisar en ökad kreativitet, särskilt de med bipolär sjukdom, så är det ännu tydligare hos nära familjemedlemmar till den med psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos – ofta arbetar dessa inom kreativa yrken.

– Det stämmer. Familjemedlemmarna bär då drag som är förknippade med dessa tillstånd, men de lider inte av de negativa effekterna. Men dessa nära familjemedlemmar har en förmåga att tänka utanför boxen, vara fokuserade och ambitiösa samt att ha det driv som krävs i ett kreativt yrke – och som går att koppla till exempelvis bipolaritet.

Titelns ”ekvilibrium” är ett ord som fångar det som Simon Kyaga och Jonas Mattsson vill beskriva i boken – ett slags punkt där kreativiteten når sin topp. De beskriver en ”uppochnedvänd U-kurva där kreativiteten ökar allteftersom du stiger mot krönet”. När toppen är passerad minskar kreativiteten. Då blir det svårare för individen att hantera sin tillvaro. Men Simon Kyaga menar att ordet också har en mer generell betydelse.

– Tanken med ekvilibrium handlar inte bara om kreativitet hos personer med psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnostik, utan att vi alla kan förstås i detta perspektiv. Under senare år har psykiatrin rört sig mer och mer mot ett dimensionellt förhållande till olika psykiatriska tillstånd överlag. Vi befinner oss alla någonstans på en skala och har möjlighet att nå ekvilibrium. Boken handlar också om att fler borde tillåta sig att frigöra sin kreativa kapacitet.