Yoga – en hjälte under covid

Text:

Bild: Istockphoto

Under Covid-19-pademin blev heltidsarbetande vuxna hjälpt av att göra yoga hemma – det minskade både deras stress och ångest, visar en studie publicerad i Journal of Behavioral Medicine. Forskarna specialdesignade ett åttaveckorsprogram med online-yoga för heltidsarbetande som upplevde mycket stress och lätt 86 hemmajobbande amerikaner utöva programmet under pandemin. Tre yogasessioner i veckan under åtta veckor resulterade i att försökspersonerna kände sig både mindre stressade och upplevde mindre ångest. I studien tittade forskarna även på deltagarnas kognitiva funktioner, före och efter veckorna med yoga. Även här syntes en förbättring, i synnerhet på korttidsminnet. Forskarna är också nöjda med att försökspersonerna efter att de testat yogaprogrammet i åtta veckor, var mycket positiva till förändringen och rekommenderade yoga till släkt och vänner.