Vad gör oss lyckliga – på riktigt?

Text:

Bild: Istockphoto

I den kända Harvard-studien har forskare vid Harvard university i USA sedan 1938 följt över 2 000 personer med målet att förstå hemligheten bakom ett lyckligt liv. Deltagarna får svara på frågor om sin hälsa och sina liv från att de är tonåringar upp till ålderdom och deras medicinska hälsa undersöks kontinuerligt.

Vad visar då resultaten? Att våra relationer är allt.

Vikten av goda relationer till familj, vänner och kolleger sticker ut som en avgörande faktor för ett lyckligt liv. Även den fysiska hälsan spelar såklart roll för välmåendet – att motionera, äta sunt och inte missbruka alkohol eller rökning är viktigt för ett gott liv – men ändå inte lika avgörande som goda och varma relationer till sina medmänniskor.

I en ny bok berättar forskarna som i dag leder studien om resultaten och lärdomarna. I boken får läsaren även följa några av studiens deltagare, som drabbats av allt ifrån krig till psykiska och fysiska sjukdomar. Men på frågan om vad de önskar att de lagt mer tid på i livet så svarar nästan alla vid 80 års ålder att de önskat att de tillbringat mer tid med sin familj och sina vänner.

Mer om Harvard Study of Adult Development och boken finns här.