Twitter är minst konspiratoriskt

Text:

Bild: Nathan Dumlao/Unsplash

Under covid-19-pandemin har konspirationsteorierna flödat friskt i sociala medier. Nu har forskare, i en undersökning som omfattar 17 europeiska länder, konstaterat att de flesta sociala medier gynnade spridningen av konspirationsteorier – med ett undantag: Twitter.

De övriga sociala medier-plattformarna som undersöktes (och som sågs som gynnsamma för konspirationsteorier) var Messenger, WhatsApp, Youtube och Facebook. Forskarna tror att det är Twitters starka fokus på nyhetsrapportering som gör att fake news och konspirationsteorier blir mer ifrågasatta där än på de andra plattformarna.

Studien, som gjordes i två steg och där 28 317 personer svarade i första omgången samt 14 218 svarade i andra omgången, är publicerad i New media & society.