Träning i grupp gynnar äldre

Text:

Bild: Istockphoto

En japansk studie publicerad i Archives of Gerontology and Geriatrics, som studerade hur träning påverkade kognitionen hos äldre, visade (föga förvånande) att träning hade positiva kognitiva effekter. Men studien, där 4 358 äldre människor med en medelålder på 77 år deltog, visade också att allra bäst effekt hade träningen när den gjordes i grupp. Japanerna i studien hade antingen tränat själva eller ihop med andra två gånger i veckan och de fick göra kognitiva test, som även följdes upp fyra år senare.