Träning för den åldrande hjärnan

Text:

Bild: Istockphoto

Att fysisk aktivitet är bra för hjärnan känner de flesta till vid det här laget. Och nu läggs ytterligare en studie till de som visar närmare på hur detta kan fungera – i synnerhet hos äldre människor. Forskare vid bland annat University of California har undersökt hjärnorna hos avlidna äldre människor och konstaterar att hos dem som hade varit mer fysiskt aktiva sina sista år i livet, fanns mer av en särskild sorts proteiner som stabiliserar hjärnans kopplingar. Dessa kopplingar, synapserna, är de informationsöverförande bindningarna mellan nervcellerna i hjärnan, och föga förvånande är funktionen här starkt kopplad till kognitiv förmåga.

Studien, som utgick ifrån ett projekt som kartlade fysisk aktivitet hos 404 äldre personer som alla gått med på att donera sina hjärnor till forskningen efter sin död, går i linje med tidigare studier från samma forskare som visar att människor som hade mycket av dessa protein i hjärnan efter att de avlidit, också hade bättre kognitiva förmågor när dessa mättes på ålderns höst.