Stressa ner med pelargon

Text: Redaktionen

Bild: Mäster Grön

Vill du stressa ner kan det vara en god idé att ha en Dr Westerlund eller annan pelargon hemma. En ny studie från Statens lantbruksuniversitet, SLU, visar nämligen att doften av växter, och i synnerhet då olika sorters citrusdoftande pelargoner, bidrar till en känsla av inre lugn.

Så var fallet hos de 59 personer som deltog i studien på SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård. Samtliga deltagare led av stressrelaterade psykiska besvär, som de fick annan behandling för – men fick rapportera hur de uppfattade och mådde av trädgårdens dofter. Andra lugnande dofter var lavendel och barrträd.