Sämre betyg vid ensamhet

Text:

Bild: Istockphoto

Brittiska forskare vid King’s College London konstaterar i en ny studie att ensamhet i unga år är associerat med sämre skolprestationer senare i livet.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Development and Psychopathology, rekryterades 2 232 deltagare från England och Wales, från den så kallade Environmental risk (E-Risk) longitudinal twin study. Forskarna jämförde bland annat hur personerna rapporterat ensamhet i tidig ungdom (när de var 12 år) och undersökte hur en rad faktorer såg ut när de var 18 år gamla, bland annat psykiskt välmående och skolprestationer. Ensamhet vid 12 års ålder var kopplat till bland annat sämre psykisk hälsa, självskadebeteenden, rökning – och lägre betyg. Deltagare som upplevt ensamhet i unga år löpte större risk att prestera sämre i skolan vid 18 års ålder, än de deltagare som inte hade känt sig ensamma när de var yngre – och detta gällde även de som efter 12 års ålder sedan hittat vänner.