Så minns unga som varit på flykt

Text:

Bild: Unsplash

I en ny avhandling från Malmö universitet intervjuar historikern Emma Hall tolv unga människor med erfarenhet av flykt. De kom alla till Sverige som ensamkommande mellan 2009 och 2015 – och genomförde alla en svår resa genom Europa. 

De ungas berättelser präglas av ett pågående minnesarbete och många av dem tycker att det är viktigt att andra får höra att de har flytt och framför allt hur.

Samtidigt som flykten ofta beskrivs som en brytpunkt så förekommer även beskrivningar som präglas av kontinuitet, bedriver Emma Hall. Redan och flykten beskrivs exempelvis av vissa som något som började långt före den fysiska förflyttningen, och ankomsten upplevs inte som slutet.

I intervjuerna framkommer det att de unga ofta kopplar ihop sina egna liv och minnen med liv som levdes långt före deras egna, till exempel släktingars historia. Och inte alla minnen är negativa; de unga berättar inte bara om krig utan ofta om barndomsminnen med lek och snälla släktingar.