Ögonen avslöjar dig

Text:

Bild: Istockphoto

Mikrosackader är små, minimala ögonrörelser som görs vid uppmärksamhetsförskjutningar. I en ny studie har psykologiforskare vid Lunds universitet undersökt hur dessa hänger samman med undvikande beteende. Deltagarna i studien fick göra en självskattning om sitt undvikande beteende, samt se bilder med aggressiva ansikten samtidigt som forskarna mätte deras reaktioner med apparatur för ögonrörelsemätning. 

Människor med undvikande beteende tittar omedvetet bort från ett aggressivt ansikte.

Forskarna fann ett signifikant samband mellan deltagarnas självrapporterade undvikande beteende och att ha tittat bort från ansiktsuttrycken. Studien har publicerats i Frontiers in psychology.