Nöjesläsning gör oss smartare

Text:

Bild: Istockphoto

Att läsa för nöjes skull är kopplat till både bättre kognitiva förmågor och psykiskt välmående senare i livet.

En studie av 10 000 amerikanska ungdomar, varav en del hade läst böcker från låg ålder, några hade börjat läsa lite senare, och några inte alls, visar att läsning från låg ålder var starkt kopplat till bättre förmåga att fokusera och uttrycka sig verbalt samt bättre resultat på minnestest senare i livet.

Ungdomarna som läst sedan de var små uppvisade också färre depressions- och stressymtom. Dessa barn rapporterade sig också sova bättre och de satt inte lika mycket framför skärmar. Studien har publicerats i Psychological Medicine.