Hur vi skämtar om kroppen spelar roll

Text:

Bild: Istockphoto

Att skämta om sitt utseende kan vara ett avdramatiserande sätt att förhålla sig till sin kropp. Kvinnor som använder positivt laddade ord och humor för att beskriva sina kroppar, har också bättre kroppsbild än kvinnor som använder nedvärderande ord och humor när de skämtar om det egna utseendet.

Det är brittiska psykologiforskare vid University of Surrey som undersökt kopplingen mellan olika typer av humor, kroppsuppfattning och matvanor hos 216 kvinnor, och de konstaterar att kvinnorna med en negativ syn på den egna kroppen – samt kvinnor med en tendens att skämta om sig själva och sitt utseende på ett nedvärderande sätt – också hade sämre matvanor.

Forskarna menar att sättet som kvinnor uttrycker sig genom sin humor, kan ge ledtrådar om hur de egentligen känner inför den egna kroppen – något som många inte öppet talar om annars.