Hur påverkar skärmar barnens hjärna?

Text:

Bild: Istockphoto

En analys av flera hjärnavbildningsstudier har tittat på hur ungas hjärnor påverkas av skärmanvändning. Även om några av de 33 studierna pekade på positiva effekter såsom ökat fokus och bättre inlärning så visade de övervägande resultaten att skärmanvändning påverkar hjärnans utveckling negativt hos barn under tolv år. Totalt undersöktes 30 000 barn och unga i åldrarna sex månader till tolv år.

Främst fann forskarna att skärmanvändning bidrog till förändringar i prefrontalcortex som bland annat är involverad i de exekutiva funktionerna, såsom arbetsminne och förmåga att planera och hantera olika situationer på ett flexibelt sätt. Resultaten, som publicerats i Early Education and Development, visade också på förändringar i temporalloben, som bland annat är involverad i minnesprocesser och språkutveckling.