Effektivare utan stress

Text:

Bild: Istockphoto

Forskare har undersökt vilken roll en deadline spelar för prokrastinering (att skjuta upp saker). Slumpmässigt utvalda personer i Nya Zeeland deltog i undersökningen. Om de besvarade en studie på internet betalades pengar till välgörande ändamål. Deltagarna delades in i grupper: en med en deadline på tio dagar, en annan med en deadline på en månad. Den tredje gruppen fick ingen deadline alls.   

Det som överraskade forskarna var att det visade sig att den grupp som lämnade in flest svar var den som inte fick någon deadline alls. Forskarna tror att friheten i detta, i kombination med faktumet att pengarna gick till välgörande ändamål – ger impulsen att det är viktigt, men inget tvång. Detta kan alltså vara mest effektivt.