Barn kan läsa kartor tidigt

Text:

Bild: Istockphoto

En ny studie publicerad i tidskriften Developmental Psychology visar att barn kan läsa kartor redan när de är fyra år gamla. Det menar i alla fall psykologiforskarna bakom studien, som lät 175 barn i åldrarna två till fem år försöka läsa en slags karta. Uppgiften bestod i att barnen fick se ett klistermärke som var gömt i en modell av ett rum, varefter de skulle leta upp ett klistermärke utplacerat på ”samma ställe” i ett verkligt rum

Två- och treåringarna kopplade inte ihop att modellen såg likadan ut som det verkliga rummet och kunde inte hitta klistermärket – men det kunde nästan alla barn från fyra år och uppåt. Att på detta sätt använda en modell eller ”karta” för att navigera i den riktiga världen, är ett viktigt kognitivt steg som kan lägga grunden för att förstå logiska resonemang, menar forskarna.