Äktenskap skyddar mot demens

Text:

Bild: Istockphoto

När en norsk studie publicerad i Journal of aging and health undersökte kopplingen mellan demens och relationsstatus sent i livet konstaterades att giftermål verkar vara en skyddsfaktor. Forskarna tittade på människors relationsstatus under en period av 24 år – från att de var 44 till 68 år gamla – samt om personerna fått en demensdiagnos senare i livet. De konstaterar att vara singel eller skild var kopplat till en ökad risk för demens. Forskarna påpekar dock att de inte vet varför sambandet finns men spekulerar att gifta personer är mer kognitivt aktiva och kanske mindre utsatta för stress.