Äktenskap skyddar män mot utbrändhet

Text:

Bild: Istockphoto

En rysk studie där 203 personer i en enkät tillfrågats om förekomst av utbrändhetssymtom samt hur nöjda de var i sina privata relationer, visar att äktenskap verkar vara en skyddsfaktor mot utbrändhet – men bara för män. De gifta männnen visade färre symtom på utbrändhet, vilket tyvärr inte gällde de gifta ryska kvinnorna. Psykologiforskarna bakom studien tror att detta delvis beror på traditionella könsroller; att kvinnor tar större ansvar för hushållsarbete men även känner ett större och mer betungande socialt ansvar för relationer, även de på jobbet.