3 tips till mitt yngre jag

Text:

Bild: Istockphoto

I en studie publicerad i tidskriften Cogent Psychology fick unga vuxna i åldern 20-24 år reflektera över sig själva som nyblivna tonåringar. De fick titta på ett foto av sig själva som yngre och ge sig själva
råd och stöd. Forsk­arna såg att tre budskap utstakade sig hos deltagarna i studien:

● Skapa trygghet och sätt gränser. Välj vänner som du verkligen litar på och lyssna på och respektera dina egna gränser i förhållande till andra.

● Lyft blicken och få perspektiv. Se bortom dig själv och tänk på att alla runt dig har olika utmaningar och problem som de kämpar med. Se bortom ditt utseende och försök att uppskatta dig själv för dina egenskaper och personlighet istället för hur du ser ut.

● Se inåt och lita på dig själv. Lyssna på dina egna behov och ta hand om dig själv utan att jämföra dig med andra. Vad behöver och vill du ha? Försök att se båda framgångar och motgångar som möjligheter att växa.