5 steg som hjälper dig att välja rätt riktning i livet

Text:

Bild: Graham Samuels

Varje vägskäl har betydelse.

Människan har en fantastisk förmåga att överblicka tidshorisonter bortom det omedelbara. Vi kan välja att styra mot långsiktiga mål och agera med hänsyn till vad som är betydelsefullt i våra liv. Men vi kan också trassla in oss i ändlösa strävanden som suger musten ur oss, när vi kanske skulle må bättre av att ta en annan riktning. Hur vi förhåller oss till de vägskäl vi ställs inför är avgörande för hur våra liv gestaltar sig.

Den amerikanska läkaren och psykoterapeuten Russ Harris är en av dem som utvecklat behandlingsformen ACT, som står för acceptance and commitment therapy. ACT brukar räknas till tredje generationens kbt och bygger på en kombination av acceptans av det vi inte kan förändra och metoder för att följa de värderingar som vi vill leva våra liv efter.

På senare år har Russ Harris utvecklat ett verktyg som förenklar beslutsprocessen i kritiska valsituationer. Han kallar det för vägskälet.

Tänk dig att du står vid ett vägskäl som leder i två riktningar. Vilken väg du väljer kommer att påverka ditt liv i något avseende. Ibland är vägvalet avgörande, som när vi fattar beslut om en separation eller väljer att ändra yrkesbana. Men vi möter också dagligen vägskäl av till synes mindre avgörande karaktär: Ska jag äta chokladkakan som jag är så sugen på, eller ta en frukt i stället? Ska jag ringa till min mamma eller ska jag se ännu ett avsnitt av favoritserien? Våra liv formas till stor del av de små dagliga besluten.

Alla ägnar vi våra dagar åt att göra saker. Vi dricker, äter, pratar, umgås, jobbar och leker. Även om vi bara är stilla så gör vi något. En del av det vi gör är till hjälp, och leder oss i riktning mot ett bättre liv, ökad livskvalitet och mening. Vi kan säga att dessa handlingar för oss ”till” något vi bryr oss om.

Men vi gör också saker som har motsatt effekt, som försämrar och tar oss längre från det liv vi egentligen önskar. Vi kan kalla dessa handlingar för från-beteenden. Denna väg fungerar sämre. Den kännetecknas av allt du egentligen skulle vilja sluta med – om du bara kunde.

Ibland kan det se ut som att valet är lätt att göra, men i praktiken är det sällan enkelt.

I det kritiska vägskälet möter du ett antal med­resenärer som har en massa åsikter om vilken väg du bör välja. Och dina tankar och känslor poppar upp och försöker styra dig i den ena eller andra riktningen. Ibland är de högljudda: ”Du kan inte!”, ”Den där vägen ser farlig ut, ta den här i stället!”, ”Lika bra att ge upp!” Eller så snärjer de dig i en intellektuell diskussion om vilken väg som är den bästa, medan du står kvar på samma plats. Problemet med de vägskäl vi ställs inför är att vi lätt hakar fast i det som dyker upp, och väljer från-beteenden i större utsträckning.

Förmodligen är det omöjligt att alltid välja till-beteenden. Men när det blir en vana att välja den enkla vägen kan det på sikt skapa stora problem i våra liv. I stort sett alla psykologiska problem innehåller en komponent av att vi hakar fast i det vi tänker och känner, vilket får oss att göra saker som kan kännas okej för stunden, men på sikt bidrar till försämrad livskvalitet.

Ibland kan vi välja till-beteenden trots att hjärnan skriker och hjärtat slår. Vi lyckas haka loss från alla välvilliga råd från med­rese­närerna. De tankar och känslor som vanligtvis styr och ställer har i dessa ögonblick inte samma makt; du väljer själv vart du vill färdas. Det är din livsuppgift.

Du möter alltså vägskäl dag­ligen, ibland stora och betydelsefulla, men oftast mindre och oansenliga – men nog så betydelsefulla när de läggs till varandra. Små steg i fel riktning skapar ofta mer vilsenhet än större felsteg. Genom att vara uppmärksam på de små vägskälen i vardagen kan du öva upp din förmåga att haka loss och välja den lite svårare, men också mer givande vägen i riktning mot det liv du innerst inne önskar dig. Och det är verkligen en övningssak. Så här kan du bli bättre på det:

1. Vilka är dina vägskäl?
Kartlägg situationer där viktiga vägskäl i ditt liv brukar före­komma. Du behöver få grepp om vilka situationer som aktualiserar svåra tankar och känslor, och i vilka stunder du har svårt att välja väg på egen hand. Anteckna besvärliga situationer, sådana som du ofta fastnar i. Skriv ner vilka tankar och känslor som brukar dyka upp vid dina vägskäl.

2. Vad vill du uppnå?
Ställ dig sedan frågan vad du själv helst av allt skulle vilja röra dig mot. Om du kunde välja fritt, vad skulle du då ägna din tid till? Vilken sorts person vill du vara? Vem eller vad är viktigt för dig, innerst inne?

3. Vilka från-beteenden gör du?
Därefter behöver du få ett bättre grepp om vad du gör när du hakar fast i vanliga tankar och känslor. Lista alla dina typiska från-beteenden i var och en av de situationer du har skrivit upp. Det kan bli en lång lista – det är helt okej. Poängen är att öka din självkännedom och bli bättre på att se när du gör avstickare bort från det du egentligen bryr dig mest om.

4. Hur ser dina till-beteenden ut?
Beskriv för dig själv hur dina till-beteenden skulle kunna se ut. Det är klokt att göra en lista över alla de saker du skulle kunna göra för att röra dig mot det du sätter värde på. Den här listan kan vara svårare att göra, särskilt om du i dag mest gör från-beteenden. Försök se det som ett långsiktigt projekt – du kan alltid fylla ut bilden allteftersom vägen blir tydligare.

5. Haka loss och välj till-beteenden!
Slutligen behöver du öva dig på att haka loss från de tankar och känslor som poppar upp. Nyckeln är att kunna iaktta det som dyker upp inom dig, på lite avstånd. Det kan göra det lättare att inte agera impulsivt. Du bör också visa vänlighet mot det som dyker upp. Dina tankar och känslor är just vägvisare som försöker hjälpa dig på vägen, även om de är felinformerade och inte har hela bilden. Lyssna till vad de har att säga och fatta sedan beslutet om vilken väg du vill ta. De kanske kommer att skrika högre; de vill inte att du ska ta för stora risker. Men det är ditt liv, det är du som bestämmer. Du kommer att välja fel väg många gånger. Men det kommer alltid ett nytt vägskäl.

Kristoffer Pettersson är legitimerad psykolog och har översatt Russ Harris bok ACT helt enkelt (Natur & Kultur 2020) till svenska. Artikeln publicerades i Modern Psykologi 10/2020.
Prenumerera | För skärm (pdf-tidning i app) | Köp lösnummer