Säg VI!

Text:

Bild: Istockphoto

Par som säger ”vi” och ”oss” är ofta mer nöjda med sina relationer. Det visar en genomgång av 30 studier med sammanlagt över 5 000 deltagare. Att tala i första person plural snarare än singularformerna ”jag” och ”mig” kunde kopplas till positiva kvaliteter i relationen såväl som den egna psykiska och fysiska hälsan. Enligt forskarna kan det vara så att par som har det bra talar mer i vi-termer, men det omvända är också en möjlighet – att sättet att tala påverkar relationen.

Källa: Journal of Social and Personal Relationships