Förändras hjärnan av meditation?

Text:

Bild: Istockphoto

Tack vare nya hjärnavbildningstekniker, som fMRI har forskare kommit närmare svaret på frågan om hjärnan förändras av meditation. En pionjär inom ämnet var den amerikanska hjärnforskaren Richard J. Davidson, som i en serie experiment studerade hjärnan hos människor som medi­terar. År 2008 kunde Davidson och hans kollegor konstatera att buddhist­munkar som i genomsnitt mediterat 34 000 timmar uppvisade oväntat hög frekvens av gamma­vågor när hjärnan undersöktes med EEG. Gammavågor associeras med inlärning, koncentration och minneslagring. Så mycket gammavågor som munkarnas EEG uppvisade, förekommer i en ”normal” hjärna endast under korta stunder vid problemlösning. Munkarna hade höga nivåer även när de sov. Davidson och hans team har med hjälp av fMRI även studerat så kallad loving kindness-meditation och sett att den är kopplad till aktivitet i insula och anterior cingulate cortex (områden som anses viktiga för att känna empati) samt att vana meditatörer generellt tycks uppvisa en förhöjd aktivitet i vänster pannlob i prefrontala cortex. Enligt Davidson kan detta förklara varför buddhist­munkar är så fridfulla och glada.