Väckt av en hund

Text:

Karin Hediger tar hjälp av djur vid svåra hjärnskador.

Karin Hediger är psykoterapeut och forskare vid Basels universitet, där hon specialiserar sig på djurunderstödd terapi. Som den pionjär hon är leder hon flera interdisciplinära, internationella forsknings-grupper på området.

– De absolut största effekterna har jag sett hos patienter som har allvarliga hjärnskador efter olyckor. Till och med vid koma, vilket vi betecknar som olika stadier av vegetativa tillstånd och minimalt medvetande, säger Karin Hediger.

Kan en hund väcka en ur koma?
– Naturligtvis är det inte så enkelt. Men i vissa fall kan ett djur ge emotionella och taktilt relevanta stimulus som är bidragande och genom djurkontakten får patienten känslan av att ge omsorg. På en skala mellan permanent vegetativt stadium vid 0 och fullt vaken vid 5, så är det cirka 7 procent som har chans att tillfriskna eller uppleva en signifikativ förbättring vid 0 och 1. Hos 3 och 4 så rör det sig om 50–90 procent.

Hur påverkar ett djur din relation med patienter?
– Oavsett om det handlar om patienter i koma eller traumatiserade barn så blir djuret en normaliserande isbrytare i relationen mellan patient och terapeut, vilket skapar en säker miljö, eftersom djur inte upplevs som dömande. Djur bryr sig inte om hur en patient ser ut eller om en patient inte kan prata. Vid extrema hjärnskador så finns det inte heller något tvivel hos djuret kring att patienten är en fullt levande människa. Även där kommunikationen är begränsad till att svara på ja- eller nej-frågor genom ögonblinkningar eller hjärnaktiviteter.

Vad menar du med hjärnaktiviteter?
– Hjärnforskningen har kommit fram till att det finns ett specifikt område i hjärnan som aktiveras när man tänker på ett specialintresse. På så vis kan man kommunicera med tidigare onåbara, ”hopplösa” fall. Vid ett bekant fall sa man till patienten ”om du vill svara ja på den här frågan, tänk på tennis”, vilket gjorde det möjligt att börja kommunicera.

Ett annat fall är kvinnan från Abu Dhabi som 2018 vaknade upp efter 27 år i koma.
– Ja, men sådant är extremt ovanligt. Helt klart är dock att komapatienter som tidigare dömdes ut som omedvetna både känner smärta och uppfattar omvärlden. De är medvetna, men på ett annat sätt. Och jag är helt övertygad om att de kommande 20 åren kommer att ge ytterligare insikter kring vad medvetande är.

Anders Modigs intervju är hämtad ur i Modern Psykologi 9/2019: Hjärnan Pappersutgåva | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes) | Prenumerera


Gillade du den här artikeln? Stöd Modern Psykologis journalistik genom att swisha valfri summa till: 123 157 9937. Skriv ”MP Online” i meddelanderaden.