2. En konstant strävan som inte är bra för mig – om perfektionism

Text:

Legitimerade psykologen och psykologiforskaren Alexander Rozental i ett samtal om perfektionism – är det bra eller ångestskapande? Eller både och?