Vänlighet ökar empati

Text:

Bild: Kelly Sekkema, Unsplash

Barns empati blir större om de får öva på att vara lite vänligare. Efter att 38 mammor och deras barn (i 3–5-års åldern) under coronapandemin fått genomgå ett ”vänlighetsprogram” (med en animerad ko som delar ut övningar och ger instruktioner) som föräldrarna gjorde ihop med sina barn, konstaterades att de medverkande barnen visade mer empati. Dessutom kände sig mammorna mer motståndskraftiga och stresståliga efter vänlighetsträningen.

Bakom studien finns forskare vid Center for brain healt, vid University of Texas i USA, som lät mammorna besvara frågor om sin egen motståndskraft och om barnens empatiska förmågor, både före och efter ”vänlighetsinterventionen”. Forskarna menar att både motståndskraft och empati kräver samma typ av kognitiva förmågor, som att se saker från flera perspektiv och hantera stress – båda viktiga egenskaper för den sociala samvaron med andra männiksor, men också när det gäller att hantera den isolering som pandemitiden innebar för många familjer.